Isolatiewacht
Bouwkundig Advies,Keuringen en Energielabels
Energielabel voor winkels
De markt voor winkels is erg in beweging door de komst van het internet waardoor bepaalde bestaande formules niet
meer winstgevend zijn en er nieuwe oplossingen worden gezocht voor leegstaande winkels. Het straatbeeld verandert.

Ook voor winkels zijn energielabels verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur.
Daar opbrengsten onder druk staan kiezen echter veel eigenaren er echter nog voor om nog geen energielabel voor
hun vastgoed te verzorgen. Sinds 1 Juli 2015 is echter de woningwet aangepast en heeft de overheid middels de
Inspectie Leefomgeving en Transport de mogelijkheid geschapen om overtredingen te beboeten.  Eigenaren die
geen geldig label hebben bij oplevering, verhuur of verkoop lopen het risico op een boete die kan oplopen tot vele
tienduizenden euro's.

Voor een in verhouding luttel bedrag kunt u uw winkel echter van een label voorzien.

Om een winkel te voorzien van een energielabel dient het pand te worden opgenomen door een inspecteur die
de verschillende constructies en installaties opneemt.
Het moment van inspectie kan tijdens of buiten openingstijden gebeuren om overlast zo min mogelijk te houden.
De hoogte van het label kan afhankelijk zijn van het feit of het pand in gebruik is of niet. Indien de winkel leeg staat
wordt er gebruik gemaakt van standaard waarden, deze kunnen voor of tegen uitvallen.
Isolatiewacht kan u in deze adviseren!

WAAR : Wij zijn werkzaam in het hele land en kunnen snel schakelen.

WANNEER: U kunt binnen een week na opdracht uw label binnen hebben.

Wat kost het? Een energielabel voor een winkel begint bij 375,00 exclusief BTW.
Bij het bepalen van de prijs is het belangrijk of er tekeningen aanwezig zijn, hoe groot is het pand en de lokatie.
Voor meerdere winkels of combinaties winkel/woning kunnen wij scherp calculeren!

HOE
: Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u ons bellen op 0682218775 of mail naar harmen@isolatiewacht.nl
I