Isolatiewacht
Energie Prestatie Adviseur Woningbouw
Energie Index                                        

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index. Met de Energie-Index is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het definitief energielabel.

De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Eigenaren van woningen, zowel verhuurders, woningcorporaties als particuliere eigenaren, kunnen een Energie-Index laten opstellen. Alleen gecertificeerde energieadviseurs kunnen een Energie-Index registreren. Isolatiewacht heeft hiervoor de juiste mensen in dienst.

Hoe krijgt u een Energie Index (met definitief energielabel)?                       

Een gecertificeerd energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index-getal (geen letter).
Het geeft een goede indruk van de energieprestatie van een woning. Bij de Energie-Index wordt automatisch een definitief energielabel verstrekt. Dit stuurt de energieadviseur samen met het energie-index certificaat aan de woningeigenaar. Bij een Energie-Index hoort dus altijd een definitief energielabel.
Het energielabel wordt gebruikt bij verhuur of verkoop momenten om de nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de energetische kwaliteit van de woning.


Energie maatwerk advies.


Naast het verplichte energielabel kan bij een woning eigenaar de wens bestaan om een meer op de eigen woning gericht advies. Door hier bij de opname rekening mee te houden kunnen de woning gegevens samen met verdere informatie over gebruik en bewoners samenstelling en gedrag gebruikt worden voor een specifiek advies voor energie besparing en verhoogd comfort.